Synergy Energy (Labuan) Ltd bermula sebagai satu syarikat perintis di bawah Program Insentif untuk Perdagangan (GIFT) Global, yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menggalakkan syarikat perdagangan komoditi global untuk beroperasi di Malaysia. Syarikat ini terlibat secara aktif dalam pasaran minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia serantau.


Di bawah kelolaan Pengasas syarikat berserta dengan pengalaman luas pihak pengurusan, Synergy Energy telah membentuk rakan perkongsian yang kuat dengan syarikat minyak antarabangsa terkemuka serta institusi kewangan utama di rantau ini.


Synergy Energy (Labuan) Ltd bermula sebagai satu syarikat perintis di bawah Program Insentif untuk Perdagangan (GIFT) Global, yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menggalakkan syarikat perdagangan komoditi global untuk beroperasi di Malaysia. Syarikat ini terlibat secara aktif dalam pasaran minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia serantau.


Di bawah kelolaan Pengasas syarikat berserta dengan pengalaman luas pihak pengurusan, Synergy Energy telah membentuk rakan perkongsian yang kuat dengan syarikat minyak antarabangsa terkemuka serta institusi kewangan utama di rantau ini.


Synergy Energy (Labuan) Ltd bermula sebagai satu syarikat perintis di bawah Program Insentif untuk Perdagangan (GIFT) Global, yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menggalakkan syarikat perdagangan komoditi global untuk beroperasi di Malaysia. Syarikat ini terlibat secara aktif dalam pasaran minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia serantau.


Di bawah kelolaan Pengasas syarikat berserta dengan pengalaman luas pihak pengurusan, Synergy Energy telah membentuk rakan perkongsian yang kuat dengan syarikat minyak antarabangsa terkemuka serta institusi kewangan utama di rantau ini.


Synergy Energy (Labuan) Ltd bermula sebagai satu syarikat perintis di bawah Program Insentif untuk Perdagangan (GIFT) Global, yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menggalakkan syarikat perdagangan komoditi global untuk beroperasi di Malaysia. Syarikat ini terlibat secara aktif dalam pasaran minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia serantau.


Di bawah kelolaan Pengasas syarikat berserta dengan pengalaman luas pihak pengurusan, Synergy Energy telah membentuk rakan perkongsian yang kuat dengan syarikat minyak antarabangsa terkemuka serta institusi kewangan utama di rantau ini.


Synergy Energy (Labuan) Ltd bermula sebagai satu syarikat perintis di bawah Program Insentif untuk Perdagangan (GIFT) Global, yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menggalakkan syarikat perdagangan komoditi global untuk beroperasi di Malaysia. Syarikat ini terlibat secara aktif dalam pasaran minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia serantau.


Di bawah kelolaan Pengasas syarikat berserta dengan pengalaman luas pihak pengurusan, Synergy Energy telah membentuk rakan perkongsian yang kuat dengan syarikat minyak antarabangsa terkemuka serta institusi kewangan utama di rantau ini.